800 040 800

Ukázky citací

Příklady citací jednoho autora v textu:

Novák (2006) uvádí, že zboží lze charakterizovat.
Tato informace však nebyla potvrzena Svobodou (2001).
Cena se však může odvíjet i od jiných faktorů (Duncan 2009; Zoubek 2006)

Příklady citací více autorů jedné publikace v textu:

2 autoři:
Novák a Nováková (2006)
uvádějí, že zboží lze charakterizovat.
Tato informace však nebyla potvrzena Svobodou a Zemanem (2001).
Cena se však může odvíjet i od jiných faktorů (Fischa March 2009; Zoubek a Novotný 2011)
Pozn. pokud se uvádí více autorů k jedné myšlence, řadí se podle roku vydání, nikoliv abecedně

3 a více autorů:
nad 3a více autorů se už necitují další autoři, nýbrž jen ten první a to takto:

Novák et al. (2006) uvádějí, že zboží lze charakterizovat. nebo Novák et al. (2006)uvádějí, že…
Tato informace však nebyla potvrzena Svoboda a kol (2001). nebo…. Svobodou et al. (2001)
Cena se však může odvíjet i od jiných faktorů (Polák a kol. 2009; Zoubek a kol 2011) nebo
(Polák et al., Zoubek et al., 2011)
Pozn. pokud se uvádí více autorů k jedné myšlence, řadí se podle roku vydání, nikoliv abecedně

V Seznamu použité literatury však musí být vyjmenováni všichni – plná citace díla:
Příklad:
Polák, N., Jirouš, S., Novotná, H., Jiráková J. (2009) Cena a její tvorba………..

Citování v Seznamu literatury - PŘÍKLADY SPRÁVNÝCH CITACÍ

Kniha, monografie_celé:
BLAŽKOVÁ, R. (2009). Dyskalkulie a dalšíspecifické poruchy učení v matematice. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 108 s.
ČÁP, J., MAREŠ, J. (2001). Psychologie proučitele. Praha: Portál, 2001. 656 s.

Citace příspěvků (kapitol) v tištěných monografiích:
Aymard, J.E., Smith, C. ( 2001). Howhumanitsuse a library. In: Studies in Modern Society. NewYork: Cambridge Univesrsity Press, 1980, s. 25 – 40.

Citace internetových zdrojů:
PAGE, J. (2009). Quadrilaterals (4 sidedfigures) [online]. [cit. 2011-02-06.] Dostupné na http://www.mathopenref.com/tocs/quadrilateraltoc.html.

Citace vědeckých článků
Smith, c., Hughes, B.L.V., Stieg. K. (1999). Eliminationofheatstressundairycows. J.Anim.Sci.(nebo plněJournalofAnimalScience), 42(3), s. 39 – 50.

Příklad konference_ČR
Kadavý, J., Kneifl, M., Knott, R. (2007a). Nízký les jako potenciální zdroj energetické biomasy. In: Racionální využívání lesní biomasy pro energetické účely. Sborník příspěvků z konference. Kostelec nad Černými lesy, 11.10. 2007, KZD FLD ČZU v Praze a Lesnická práce, s. 60-63.

Smile, K.L., Benz, k. (2010). Dairyfarms in future. In: ProceedingsofXX.Congresofdairyfarming. Vechta, Germany, 21. – 27.9.2010, s. 23 – 30.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.